White City Residence

פרויקט White City Residence

וויט סיטי רזידנס

דירות למכירה / השכרה בפרויקט

פרטים נוספים

מיקום: רחובות מוהליבר, יצחק אלחנן, התבור, סמטת עצמון

יזמים: משפחת ברונר, צמח המרמן, יורוקום נדל"ן

אדריכלות: ישר אדריכלים

ניהול פרויקט: וקסמן-גוברין

הדמיה: arc-deco

שדרה חדשה בתל אביב
SONY DSC

מבט כללי על שכונת כרם ישראל, לכיוון יפו העתיקה. במרכז התמונה המגדל - חזית צפונית ומזרחית | מאי 2017

SONY DSC

מאי 2017

מאי 2015

יולי 2015

חניון ציבורי נפתח במגדל | מועד הצילום: ינואר 2018

ינואר 2012 - הוחלפה הגרפיקה על גדר אתר הבניה

כולל הדמיות חדשות

ינואר 2018

שלט חוצות בצמידות לפרויקט, פינת הרחובות י.אלחנן ומוהליבר

מאי 2017

ינואר 2016, פונה המגרש ברחוב יעב"ץ פינת התבור

(בו פעל בית הכנסת שעבר למשכנו החדש בפרויקט "וויט סיטי")

נובמבר 2015

חצר גן עירייה, ספטמבר 2015

הפרויקט כולל:

  • בית כנסת בשטח עיקרי של 100 מ"ר + 30 מ"ר שטחי שרות (במקום מבנה בית הכנסת ברחוב התבור 19)

  • גן ילדים / מעון בשטח עיקרי של 250 מ"ר + 50 מ"ר שטחי שרות

  • קולונדה לאורך יצחק אלחנן בעומק 3.5-4 מטר ובגובה עד 5.5 מטר עם זיקת הנאה למעבר לשימוש הציבור

  • שטח ציבורי פתוח עם רישום זיקת הנאה למעבר לשימוש הציבור ברחוב התבור 19 פינת יעבץ כולל גינון, רחבות מרוצפות, ריהוט רחוב, סככות צל, מתקני משחקים וכד'

  • שטח עם זיקת הנאה למעבר לשימוש הציבור - המחבר בין רחוב לפין לרחוב יצחק אלחנן. סה"כ שטחי זיקות הנאה לשימוש הציבור בתחום התכנית: 1840 מ"ר

  • 100 מקומות חניה למסחר ואורחים

המידע מתוך תכנית מתאר 2615/א באתר ממ"י

כתבות:

02/03/2017 ביקור בית - דירה במגדל WHITE CITY

31/01/2017 יורוקום מוכרת את חלקה בפרויקט

28/12/2016 מעצב האופנה עובד כהן

16/12/2016 דירה לדוגמא ב-17 מ'

הקמת גינת שעשועים בסמוך לרחוב לפין, יוני 2015

25/11/2014 רכישת דירות בפרויקט

22/09/2014 המגדל יגדל ב-8 קומות

16/03/2014 שטחי המסחר יוצעו להשכרה

09/09/2013 דירת 2 חדרים

13/06/2013 137 דירות נמכרו

02/04/2012 כתבה

15/09/2011 דירה לדוגמה תוקם למשך שבוע בבניין משרדים בפריז

13/09/2011 11 דירות נמכרו

09/08/2011 9 דירות נמכרו

07/11/2010 עסקה נווה צדק

07/11/2010 רכשה דירה בק.18 ב-6.2 מ' ש"ח (דה-מרקר, "הכל אישי")

25/10/2010 2 דירות נמכרו

15/09/2010 קמפיין פרסום חדש

17/08/2010 5 דירות נמכרו

22/06/2010 דירת 130 מ"ר נמכרה

09/05/2010 דירה נמכרה

19/04/2010 דירה נמכרה

05/01/2010 דירה נמכרה

03/01/2010 הוועדה המחוזית אישרה הגבהה של 10 קומות

07/11/2009 דירה נמכרה

09/09/2009 5 דירות נמכרו

21/07/2009 24 דירות נמכרו

29/10/2008 דירה נמכרה

22/07/2008 כתבה

21/07/2008 השקת הפרויקט

22/05/2008 א.דורי נבחרה

מידע על העסקאות בפרויקט:

באתר רשות המיסים ע"פ גוש 7227 חלקות 67,106, 86 וגוש 7228 חלקוה 84

בלוג העוסק בפרויקט ובנושאים רלוונטים נוספים

יוני 2015

מאי 2015

פברואר 2015, מבט מסמטת עצמון

מבט מרחוב עצמון והמעבר ליצחק אלחנן

מבט מרחוב מוהליבר

מבט מנווה צדק

חזית הכניסה לפרויקט

דצמבר 2014

רחוב התבור, אוקטובר 2014

פברואר 2014

יולי 2013. מבט מרחוב לפין

מבט מיצחק אלחנן פינת מוהליבר

רחוב התבור, מרץ 2013

סמטת עצמון, מרץ 2013

פברואר 2013

אוקטובר 2012

יולי 2012

מנוף חדש מוקם במרכז המתחם | מאי 2012

מרץ 2012

מרץ 2012

דצמבר 2011, מבט למרתף החניה בחלק המערבי של המתחם

דצמבר 2011, הורכב מנוף נוסף

בחלק המערבי של המתחם

דצמבר 2011, מבט מרחוב יעב"ץ

אוקטובר 2011, מבט מרחוב מוהליבר

אוקטובר 2011, מבט מרחוב יצחק אלחנן

אוגוסט 2011

התקדמות הבניה, יולי 2011

התקדמות הבניה, יולי 2011,

מבט מרחוב מוהליבר

התקדמות הבניה, יולי 2011

מבט מנווה צדק

יצחק אלחנן / מוהליבר - מאי 2011

מוהליבר - מאי 2011

סמטת עצמון - מאי 2011

מאי 2010

אוקטובר 2015