White City Residence

פרויקט White City Residence

וויט סיטי רזידנס

דירות למכירה / השכרה בפרויקט

פרטים נוספים - באתר "פרויקט תל אביב"

מיקום: רחובות מוהליבר, יצחק אלחנן, התבור, סמטת עצמון

יזמים: משפחת ברונר, צמח המרמן, יורוקום נדל"ן

אדריכלות: ישר אדריכלים

ניהול פרויקט: וקסמן-גוברין

שדרה חדשה בתל אביב
SONY DSC

מבט כללי על שכונת כרם ישראל, לכיוון יפו העתיקה. במרכז התמונה המגדל - חזית צפונית ומזרחית | מאי 2017

SONY DSC

מאי 2017

מאי 2015

יולי 2015

חניון ציבורי נפתח במגדל | מועד הצילום: ינואר 2018

ינואר 2012 - הוחלפה הגרפיקה על גדר אתר הבניה

כולל הדמיות חדשות

ינואר 2018

שלט חוצות בצמידות לפרויקט, פינת הרחובות י.אלחנן ומוהליבר

 

מאי 2017

ינואר 2016, פונה המגרש ברחוב יעב"ץ פינת התבור 

(בו פעל בית הכנסת שעבר למשכנו החדש בפרויקט "וויט סיטי")

נובמבר 2015

חצר גן עירייה, ספטמבר 2015

הפרויקט כולל:

המידע מתוך תכנית מתאר 2615/א באתר ממ"י   

 

 

כתבות:

 

02/03/2017    ביקור בית - דירה במגדל WHITE CITY

31/01/2017    יורוקום מוכרת את חלקה בפרויקט

28/12/2016    מעצב האופנה עובד כהן

16/12/2016    דירה לדוגמא ב-17 מ'

13/12/2016    פנטהאוז ב-100 מ' ש"ח

21/12/2015    WINTER WHITE CITY

הקמת גינת שעשועים בסמוך לרחוב לפין, יוני 2015

25/11/2014    רכישת דירות בפרויקט

22/09/2014    המגדל יגדל ב-8 קומות

16/03/2014    שטחי המסחר יוצעו להשכרה

09/09/2013    דירת 2 חדרים

13/06/2013    137 דירות נמכרו

02/04/2012    כתבה

15/09/2011    דירה לדוגמה תוקם למשך שבוע בבניין משרדים בפריז                    

13/09/2011    11 דירות נמכרו

09/08/2011    9 דירות נמכרו

 

07/11/2010    עסקה נווה צדק

07/11/2010    רכשה דירה בק.18 ב-6.2 מ' ש"ח (דה-מרקר, "הכל אישי")

25/10/2010    2 דירות נמכרו

15/09/2010    קמפיין פרסום חדש

17/08/2010    5 דירות נמכרו

22/06/2010    דירת 130 מ"ר נמכרה

09/05/2010    דירה נמכרה

19/04/2010    דירה נמכרה

05/01/2010    דירה נמכרה

03/01/2010    הוועדה המחוזית אישרה הגבהה של 10 קומות

 

07/11/2009    דירה נמכרה

09/09/2009    5 דירות נמכרו

21/07/2009    24 דירות נמכרו

 

29/10/2008    דירה נמכרה

22/07/2008    כתבה

21/07/2008    השקת הפרויקט

22/05/2008    א.דורי נבחרה

 

מידע על העסקאות בפרויקט:

באתר רשות המיסים ע"פ גוש 7227 חלקות 67,106,  86  וגוש 7228 חלקוה 84

 

בלוג העוסק בפרויקט ובנושאים רלוונטים נוספים 

יוני 2015

מאי 2015

פברואר 2015, מבט מסמטת עצמון

מבט מרחוב עצמון והמעבר ליצחק אלחנן

מבט מרחוב מוהליבר

מבט מנווה צדק

חזית הכניסה לפרויקט

דצמבר 2014

רחוב התבור, אוקטובר 2014

פברואר 2014

יולי 2013. מבט מרחוב לפין

מבט מיצחק אלחנן פינת מוהליבר

רחוב התבור, מרץ 2013

סמטת עצמון, מרץ 2013

פברואר 2013

אוקטובר 2012

יולי 2012

מנוף חדש מוקם במרכז המתחם | מאי 2012

מרץ 2012

מרץ 2012

דצמבר 2011, מבט למרתף החניה בחלק המערבי של המתחם

דצמבר 2011, הורכב מנוף נוסף 

בחלק המערבי של המתחם

דצמבר 2011, מבט מרחוב יעב"ץ

אוקטובר 2011, מבט מרחוב מוהליבר

אוקטובר 2011, מבט מרחוב יצחק אלחנן

אוגוסט 2011

 

התקדמות הבניה, יולי 2011

  

התקדמות הבניה, יולי 2011, 

מבט מרחוב מוהליבר

התקדמות הבניה, יולי 2011

מבט מנווה צדק

יצחק אלחנן /  מוהליבר - מאי 2011

 

מוהליבר - מאי 2011

 

סמטת עצמון - מאי 2011

מאי 2010

 

 

אוקטובר 2015