גרוזנברג 22

מלון נורדאו במיני ישראל

מלון נורדאו במיני ישראל

מלון נורדאו - צילום מרחוב גרוזנברג

במקום פעלה ספריית ש.איזרסקי