צדוק הכהן 4

בניין זה שימש כבית מלאכה לייצור חומרי נפץ ומחסן נשק

של הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל (אצ"ל)

צדוק הכהן 4