ביאליק 22

בית ביאליק

אדריכלית שימור: ניצה סמוק אדריכלים

אדריכל מקורי: יוסף מינור

בית ח.נ. ביאליק / קרמיקה בצלאל

נבנה ע"י האדריכל י.מינור תרפ"ה

constructed by ARCHITECT J. MINOR 1925

פרויקט הוספת מעלית לבית ביאליק, אוקטובר 2017

מאי 2015