קלישר 9 / התבור 30

אפריל 2015

ספטמבר 2015

הריצוף בכניסה לחדר המדרגות

קלישר 9 - במהלך עבודות שיפוץ, ינואר 2011

קלישר 9 - "בית רחל"

חזית אחורית וצידית

פרטים נוספים אודות המבנה