גן גרוזנברג / חניון גרוזנברג

עוד בטרם נגוז חלום עיר הגנים, הקימו פרנסי תל אביב את הגן הציבורי הראשון על מגרש המשתרע בין הרחובות גרוזנברג 16 ונחלת בנימין 26. בגן ניטעו עצי יקרנדה וגרוילאה ונבנתה במה למופעים ששימשה בעיקר את תזמורת מתנדבי מכבי האש.

ארבעים שנה אחרי הפך האזור למסחרי. לחצי התנועה גברו וראשי העיר החליטו להקריב את הגן לטובת עגל הזהב המוטורי על ארבעת גלגליו. לא עזרה העובדה שמדובר בגן העירוני הראשון. גם לא העובדה שאין גינה אחרת בסביבה. ב-1960 פורסם מכרז. נבחרו בוני/מפעילי החניון (חברות ליאו גולדברג וסולל בונה) והגן נעקר. העבודות התארכו עקב התנגדות השכנים וסיבוכים משפטיים אחרים. בסופו של דבר, נפתח החניון בן ארבע הקומות רק ב-1966 ובו 250 מקומות חנייה. על פי תכנית היזמים, תוכננה הוספה של שתי קומות נוספות למשרדים, אך תכנית זאת מעולם לא בוצעה. במקומה, נוספו לחניון בשנות השמונים שתי קומות חניה נוספות.

הטקסט מתוך תל אביב 100

התמונה מתוך הארכיון העירוני