קלישר 15 / מוהליבר 22

בדומה ליהודי צרפת הרוכשים בעיר דירה או בית, על כל צרה שלא תבוא חלילה. היתה תופעה זאת רווחת בשנות העשרים והשלושים גם בקרב יהודים אמידים באירופה לאור המצב הפוליטי הלא יציב שם באותן השנים. חלק מהם ראו בפעולה זאת השתתפות של ממש בבניית הארץ. הבית המשקיף על פינת הרחובות קלישר ומוהלבר ניכר באיכויותיו, למרות מצבו הקשה הזועק לשפוץ ושימור. שלט הזכרון הקטן מעל שער הכניסה המרשים (בתמונה הראשונה. 2008) מספר על בני הזוג אשר רכשו את הבית בשנת 1933 אך לא זכו לחיות בו.

הטקסט מתוך תל אביב 100

פרטים נוספים לגבי המבנה

הבניין עומד לעבור שימור ולשמש את בעליו כבית פרטי

אדריכלות שימור: ניצה סמוק אדריכלים

אדריכל מקורי: י.צ. טבצ'ניק