פרויקט בית הילל הזקן

ניהול ופיקוח: סלע הנדסה ופיקוח בע"מ

אדריכלות: אורנה שתיל

קונסטרוקציה: צבי המלי

קבלן: אייל לוין חברה לבנין בע"מ

מנהל עבודה: סלבה פטרנקו

אפריל 2012

אפריל 2012