גרוזנברג 27

גרוזנברג 27, אפריל 2012

גרוזנברג 27, אפריל 2012

גרוזנברג 27, חזית אחורית לכיוון רחוב מוהליבר 32, אוקטובר 2011