פרויקט קלישר 32-34

תכנון: אדריכלית אנה פרלמוטר

קונסטרוקציה: אינג' זויה גרינפון

קלישר 32-34