רחוב לפין

לפין, בצלאל (1856-1939) מהעגלונים הראשונים שהסיעו נוסעים מירושלים ליפו. נולד ברוסיה, עלה עם הוריו לארץ-ישראל ב-1873 ולמד בישיבת עץ חיים בירושלים. ב-1882 הקים שירות עגלות סדיר בין ירושלים ויפו. התפרנס ממסחר ומקבלנות בנייה. היה פעיל במוסדות צדקה, תמך בתלמידי חכמים ועשה למען בית החולים "ביקור חולים" בירושלים. ב-1890 ניהל עסק ליבוא ויצוא ביפו, ועשה למען בית החולים "שערי ציון" בעיר. (המידע באדיבות עיריית ת"א-יפו)

חידוש רחוב לפין - אוקטובר 2014

גינת לפין | יוני 2018

1

4

3

5

7

8 אדריכל צבי הראל

10

9

12

11

14 במבנה פועל "הגן הקסום"

פרויקט לפין 14

16 מגרש פנוי / מעבר

13 / יעב"ץ 10

רחוב יעב"ץ

18

20,22,24,26 פרויקט לפין 20-26

28

32 / יעב"ץ 12

רחוב יעב"ץ