קלישר 28-30

בית ו.א - בניין משרדים

אדריכל: אברהם יאסקי

החלל הפנימי, יוני 2016

בית ו.א - בניין משרדים

אדריכל: אברהם יאסקי