רחוב הרצל

רחוב הרצל פינת רוטשילד

הרצל 1 / אחד העם 20 - בית פולאק

הרצל 2 והרצל 4 - חזיתות הפונות לרחוב אחד העם