פרוייקט הירקון 90A

התקדמות הבניה, מרץ 2012

הירקון 90A - שלט הדמיית הפרוייקט

ספטמבר 2011

הירקון 90א - שלט הפרוייקט

ספטמבר 2011

הירקון 90א - המגרש, יולי 2011