פרויקט תרמ"ב / קהילת עדן

היזם: ר.י. עדן נכסים בע"מ יזום פרויקטים משותפים בע"מ

אדריכלות: אלון אדריכלים

ניהול ופיקוח: מהנדס קובי סלע

אפריל 2012

פברואר 2014

אפריל 2012

פרויקט תרמ"ב - התקדמות הבניה, ספטמבר2011

פרויקט תרמ"ב - התקדמות הבניה, יולי 2011

התקדמות הבניה, ינואר 2011

רחוב תרמ"ב