התבור 41

בית לוין

שלט בחזית בית לוין, התבור 41

קרן קימת לישראל

בית לוין

נבנה כאן בשנת תרפ"א - 1921

על ידי

לוי-יצחק וצפורה לוין ז"ל

מראשוני ת"א

לוי יצחק מחנך ומורה

הקים את סניף הקרן הקימת לישראל בת"א

וניהל אותו עד מותו ב-ד' ניסן תרפ"ו 1926

צפורה (לבית גרשונוביץ)

דאגה לקליטת עולים מרוסיה

נפטרה בשנת תש"ד - 1944