פרויקט החשמל 10

יזמות: בעלי הנכס - החשמל 10

תאום ופקוח: שלמה רוטלוי הנדסה

אדריכלות: ניצה סמוק אדריכלים אדר' אחראי: רועי פביאן

קונסטרוקציה: יעקב גוטמן

קבלן מבצע: שגראוי ליבוביץ בניה בע"מ

שיקום המבנה ממומן בסיוע: עזרה וביצרון חברה לשיכון בע"מ

רחוב החשמל פינת ברזילי, פברואר 2012

דלת הכניסה לבנין מרחוב ברזילי

הכניסה לחדר המדרגות

התקדמות הבניה, פברואר 2012

התקדמות הבניה, אוקטובר 2011

יוני 2011