סדנאות האמנים בתל אביב - קלישר 5

סדנאות האמנים בתל אביב - הבלוג

הבניין הוקם במקור בשנות השלושים.

שיפוץ ושידרוג הבניין תוכנן ע"י קיסילוב-קיי אדריכלים. בנייתו הושלמה ב-1997.

על תכנון הבניין זכו האדריכלים בשנת 2000 בפרס רכטר לאדריכלות.

אדריכלות נוף: מוריה סקלי

שימש עד 2012 את בית הספר לאמנויות וטכנולוגיה של סמינר הקיבוצים

כתבות:

15/02/2012 התנועה האמנותית: סדנאות האמנים יוקמו מחדש

סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות, 2010

בקומה השניה קיים בית הכנסת "בית הראל תימנים", נוסד בשנת תשי"ג - 1953.

צילום (מראשית שנות התשעים): יעקב תלמי