פרויקט רוקח 13

ניהול פיקוח ובניה: דירל בע"מ חברה לבנין, שלו בניה ופיתוח בע"מ

תכנון אדריכלי: פז גרש אדריכלים, גל מרום אדריכלים בע"מ

קונסטרוקטור: בוקי שניר הנדסה בע"מ

מנהל פרויקט: שוויצר גיל

נובמבר 2013

שטיין 14

התקדמות הבניה, אוקטובר 2011