פרויקט מוהליבר 36 / שפ"ר / גרוזנברג

תכנון: אלון אדריכלים

מבט מפינת הרחובות שפ"ר וגרוזנברג

הדמיה: אלון אדריכלים

מאי 2017

דצמבר 2016

הבניין - מבט מפינת הרחובות מוהליבר ושפ"ר