פרויקט בר אילן 8

בית משולח

יזם: אלה גרא

אדריכלות: סומה אדריכלים אלון בן נון, יפתח ארד

אדריכלי הבניין המקורי: מ. אינגבר 1934, א.גולדברג 1936

קונסטרוקציה: אכברט מהנדסים

קבלן: מ.אלשטיין עבודות בניה

בית משולח | בית זה נבנה בשנת תרצ"ד - 1934

פברואר 2013

בר אילן 8, מאי 2012

בר אילן 8 - החזית הפונה לרחוב פיארברג

בר אילן 8 - החזית הפונה לרחובבר אילן