פרוייקטים חדשים ברחוב הרצל

100 פרויקט הרצל 100

אדריכל: שמעון מרמלשטיין

1 מלון בוטיק

79 פרויקט הרצל 79

102

110 - פרטים בקרוב...

138