פרויקט הירקון 6

אפריל 2017

יולי 2016

נובמבר 2015

מבט מרציף הרברט סמואל

דצמבר 2014 - מבט מרחוב דניאל

נובמבר 2014

יוני 2013

יוני 2014

הירקון 6 - מצב קיים טרום בניה