נחלת בנימין 5

נחלת בנימין 5 -לאחר שימור | אדריכלות שימור: ניצה סמוק אדריכלים

פברואר 2015

נחלת בנימין 5 -לפני השיפוץ