מפות

ירוק: פרויקטים חדשים כחול:היסטוריה

מפות היסטוריות

1918

1922

1923

1925

המפות צולמו בתערוכת המפות שבמבואה המזרחית במגדל שלום

הסימונים ע"ג המפות הם של מיקום המגדל, שבעבר היה מיקומה של גמנסיה הרצליה

צילומי אוויר נוספים מתיק השימור של פרויקט מוהליבר 29