מתחם ביאליק

אתרים ברחוב:

אדריכלות נוף: מוריה-סקלי

3 ח.ברין - מבנה לשימור

6 ל.גולדין - מבנה לשימור

8 מבנה לשימור

5 עוזרמן - מבנה לשימור

7

10 מבנה לשימור (הגבלות מחמירות)

12

9 יעקב גראוס - מבנה לשימור (הגבלות מחמירות)

14 בית ראובן - מבנה לשימור

11 שינמן - מבנה לשימור

16 איסר כהן - מבנה לשימור

13 אילגובסקי - מבנה לשימור

18 פלדמן - מבנה לשימור (הגבלות מחמירות)

ביאליק 18 במיני ישראל

20

15 דינה שושנה גולדברג - מבנה לשימור

17 ירחובסקי - מבנה לשימור

22 בית ביאליק - מבנה לשימור (הגבלות מחמירות)

24

19 חוה שפירה (בית כנסת) - מבנה לשימור (הגבלות מחמירות)

26 מרכז המוסיקה והספריה ע"ש פליציה בלומנטל , מבנה לשימור

אדריכלות: נילי פורטוגלי

פרטים נוספים לגבי הבניין

ספר מאת נילי פורטוגלי המוקדש לבנין: תפיסה הוליסטית באדריכלות, "מרכז למוסיקה וספריה ע"ש פליציה בלומנטל" בהוצאת עם עובד

28 מבנה לשימור

זלמן שניאור

21

אידלסון

23 / אידלסון 32 - מבנה לשימור (הגבלות מחמירות)

בית המהנדס שמואל בלדר

25 מבנה לשימור

27

בית עיר - מוזיאון לתולדות העיר תל אביב - מבנה לשימור (הגבלות מחמירות)

בעבר: מלון סקורה (של אברהם סקורה) ובית העירייה

אדריכל מקורי: משה צ'רנר

אדריכלי השימור והתוספת: מאירה קובלסקי, צבי אפרת

אדריכלי פנים: מאירה קובלסקי, צבי אפרת ודן חסון

פרוגרמה: איילת ביתן שלונסקי

שיחזור חדר מאיר דיזנגוף: ד"ר דורון לוריא

פרויקטים חדשים באזור מתחם ביאליק