מוהליבר 22 / קלישר 15

חזית לכיוון רחב מוהליבר

חזית לכיוון רחוב קלישר