פרויקט גני שרונה

בית הלן קופר גינטנר Helen Koeper Guentner House

no.105

חברה מנהלת: יהל מהנדסים ייזום פרויקטים בע"מ

אדריכלות נוף: דן צור, ליאור וולף

תיכנון כבישים: חסון ירושלמי

חשמל: רמאור

תנועה: דגש הנדסה

קונסטרוקציה: זכות מהנדסים

קבלן מבצע: מלרג הנדסה וקבלנות בע"מ

שיפוץ ושימור מבנים בפרויקט גני שרונה דרום הקריה קבוצה מערבית

חברה מנהלת: יהל מהנדסים ייזום פרוייקטים בע"מ

יזם: גני שרונה (אמט"א) בע"מ

אדריכל: בר אוריין אדריכלים

יועצי קונספט ופיתוח: מייזליץ כסיף אדריכלים

ליווי מח' שימור: טל איל אדריכלות

ניהול פרוייקט מטעם עת"א אחוזות החוף: מנהלת גני שרונה

מפקח שימור: אבי שמיר הנדסה אזרחית

קבלן מבצע: אבנר גלעד - שימור ושחזור מבנים בע"מ

אקוסטיקה: ד"ר יוסי סוקר

נגישות: אדר' ארנה פדר

יועץ רישוי עסקים: נבון אדריכלים

אדריכלי שימור: אדר' אייל זיו, אדר' אמנון בר אור, אדר' שמואל גרואג, אדר' גיורא סולר

אדריכלות נוף: דן צור ליאור וולף

קונסטרוקציה: אינג' יעקב ויובל אכברט

היקב הישן - המזקקה The Old Winery - Distillery

no.117

שיפוץ ושימור מבנים בפרויקט גני שרונה דרום הקריה קבוצה מזרחית

אדריכלית התעוד: נילי גל מסטר

שיפוץ חיצוני במבנים לשימור

אדריכלות: אדר' איל זיו

הנדסה: אינג' יובל אכברט

היקב החדש The Winery

no. 116

בית גוטליב גלנק Gottlieb Glenk House

no. 124

הוספת מעליות למגדל קרית הממשלה