פרויקט נחלת בנימין 27 - מלון נורדוי

שימור ושידרוג המבנה

אדריכל מקורי: יהודה מגידוביץ

אפריל 2107

נובמבר 2015

מרץ 2017

SONY DSC

מאי 2017

ספטמבר 2015

מאי 2015

פברואר 2015

מלון נורדאו במיני ישראל

מלון נורדאו במיני ישראל

מלון נורדאו - חזית לכיוון רח' גרוזנברג

SONY DSC

אפריל 2017