פרויקט גרוזנברג 7

תכנון: אדריכל גלעד אולמן

אתר הפרויקט

נובמבר 2017

המבנה הישן המיועד להריסה:

גרוזנברג 7, חזית מזרחית לרחוב

יוני 2017

גרוזנברג 7, החזית הדרומית שנחשפה לאחר הריסת המבנה ברגוזנברג 5

גרוזנברג 7