פרויקט קלישר 22

יזם: חכמוב אסיאג

קלישר 22 - מאי 2011

קלישר 22- מאי 2011

קלישר 22 - מצב הבניה, ספטמבר 2010

קלישר 22 - מצב הבניה, אפריל 2010

קלישר 22