פרויקט קלישר 15 - בית ולודבסקי

אדריכלות שימור: ניצה סמוק אדריכלים

אדריכל מקורי - קומה א': י.צ. טבצ'ניק

אדריכל מקורי - קומה ב': יהודה סטמפלר

תיעוד ושימור ציורי קיר וצבע אדריכלי: תכלת - שי פרקש

בשנים הראשונות גרה בקומה א' משפחת וינוגרד ובקומה ב' משפחת בוקשטין

קבלן מבצע: סינבר עבודות בניה בע"מ

עבודות השיפוץ החלו בספטמבר 2011

קלישר 15 והסביבה הסמוכה, מפגש הרחובות קלישר ומוהליר | מאי 2017

אוגוטס 2013

יוני 2015

קלישר 15, בית ולודבסקי

אוגוסט 2013

קלישר 15 - שנות ה-70 צילום: בוריס כרמי

יולי 2013

יולי 2013

ניהול ופיקוח: אייל שריג בע"מ

קבלן ראשי: סינבר עבודות בניה בע"מ

אדריכלות: ניצה סמוק אדריכלים / לנה ורשבסקי

קונסטרוקציה: יעקב ויובל אכברט

פברואר 2013

דצמבר 2012

דצמבר 2012

דצמבר 2012

דצמבר 2012

יולי 2012

יוני 2012

התקדמות העבודות, אפריל 2012

עבודות השיפוץ, אוקטובר 2011

עבודות שיפוץ, מרץ 2011

פרט חזית לרחוב מוהליבר

עוד על ההיסטוריה של המבנה

חומרים מתוך מצגת המסכמת את עבודות החשיפה והתיעוד שנעשו במקום ע"י:

תכלת - תיעוד ושימור ציורי קיר וצבע אדריכלי - שי פרקש shay_p-b@zahav.net.il

השתתפו בחשיפה ובתיעוד:

אלי שאלתיאל, שי פרקש, ענבל וסרמן, קטי קנבסקי אלעד ניידר ועתר יובל