גרוזנברג 3

אפריל 2016

ספטמבר 2014

גרוזנברג 3, עם החזית הצפונית שנחשפה לאחר הריסת המבנה הישן בגרוזנברג 5