פרויקט מוהליבר 23

תכנון: בר אוריין אדריכלים

יזם: י.ד. בראזני בע"מ פרטים נוספים

קונסטרוקטור: שטיינברג חיים

מס' יח"ד: 17

מס' קומות: קרקע+6

אתר הפרויקט

יולי 2017

דצמבר 2016

פרטים נוספים לגבי ההיסטוריה של המגרש: בית יהודה מגידוביץ

מאי 2017

המבנה הישן שנהרס - בית האדריכל יהודה מגידוביץ

מוהליבר 23