קלישר 29

חזית לכיוון רחוב קלישר

קלישר 29 פינת נחלת בנימין 30