פרויקט הגבהת מגדל אפריקה ישראל

יזם: אפריקה ישראל נכסים בע"מ אחזקות מגדל אחד העם ושות'

אדריכלות: יסקי מור סיון אדריכלים ומתכנני ערים. אדריכלית עמיתה: רחל פללר

ניהול פרויקט: אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ

קונסטרוקציה: צ.המלי מהנדסים בע"מ

קבלן ראשי: דניה סיבוס בע"מ

התקדמות הבניה, יולי 2011

מבט בנווה צדק

כתבות:

01/03/2015 כתבה

20/05/2014 עסקת רכישה - 6 קומות

התקדמות הבניה, יולי 2011

חזית דרומית

התקדמות עבודות הבניה, ינואר 2011

מבט מרח' יצחק אלחנן