סמטת שפ"ר 10 - בית הורביץ

סמטת שפר - בית הורביץ

שכונת הפקידים של אפ"ק

1921