מונטפיורי 5

שידרוג החניון והפיכתו לאוטומטי - ספטמבר-אוקטובר 2012