פרויקט לפין 30

תכנון: מסטר גל אדריכלים

קונסטרוקטור: נחום כץ

לפין 30