רחוב קלישר

קלישר, צבי (הירש) (1874-1795) ממבשרי הציונות. נולד בליטא, כיהן כרב בפרוסיה (היום חלק מפולין) אך סירב לקבל שכר; הוא ומשפחתו התפרנסו מחנות שניהלה אשתו. היה מהראשונים שסברו כי הגאולה תתחיל מהתארגנות אנושית, כדוגמת ההתעוררות הלאומית באירופה, הטיף ליישב את ארץ ישראל ולקיים את "המצוות התלויות בארץ", כולל חידוש חלק מהעלאת הקורבנות. ב-1860 היה ממייסדי אגודה שפעלה להפצת רעיון העלייה והדפיסה את ספרו דרישת ציון שעסק בכך. בשלב הראשון, לשיטתו, צריך להקים בארץ חברה מבוססת כלכלית, עם צבא מאומן ובית-ספר חקלאי. בסוף ימיו התגשמה לפחות אחת ממשאלותיו כשהוקם בית-הספר מקוה ישראל. (המידע באדיבות עיריית ת"א-יפו)

4 פרוייקט קלישר 4

6

3 / צדוק הכהן

רחוב צדוק הכהן

8

5 / צדוק הכהן 2 - סדנאות האמנים

הבניין הוקם במקור בשנות השלושים.

שימש עד 2011 כבית הספר לאמנויות וטכנולוגיה של סמינר הקיבוצים.

הבניין תוכנן ע"י קיסילוב-קיי אדריכלים. בנייתו הושלמה ב-1997.

על תכנון הבניין זכו האדריכלים בשנת 2000 בפרס רכטר לאדריכלות.

אדריכלות נוף: מוריה סקלי

בקומה השניה קיים בית כנסת.

10 ביולי 2009 הוגשה בקשה לתוספת בניה בקומות א-ד, שינויים פנימיים ושיפוצים

7 כאן יבנה בניין סדנת הפיסול

כרגע קיים במגרש מקלט ציבורי

רחוב התבור

12

14

9 / התבור 30

בית וילסון. אדריכל: יהודה מגידוביץ. בנין לשימור עם הגבלות מחמירות

16

13 / מוהליבר 29 - בניין לשימור

רחוב מוהליבר

18

15 / מוהליבר 22 - בניין לשימור

אדריכל קומה ראשונה: י.צ. טבצ'ניק

אדריכל קומה שניה: יוסף טישלר, 1924

הבניין יעבור שימור (ללא תוספות בניה) ע"י בעליו וישמש כבית מגורים

אדריכלות: ניצה סמוק אדריכלים

20א / התבור 28

גינה ציבורית

17 בית גברילוביץ, בנין לשימור

אדריכל שימור: פיבקו

משרד עורכי דין יוסי כהן

22 הפרויקט בבניה

בשנות ה-50 פעל במקום ארגון המתיישבים של מרכז ציוני רוסיה (המקור: עיתונות יהודית היסטורית)

19 / גרוזנברג 19

רחוב גרוזנברג

24 - משמר אזרחי ושיטור קהילתי הכרם 03-5166530

21

/ גרוזנברג 10

בית אפרתי, 1933

אדריכל: יוסף טישלר

בעבר: בית אגרונוביץ', 1921. אדריכל: יוסף טישלר

21א בית אגרונוביץ', 1921. אדריכל: יוסף טישלר

28,30 / מוהליבר 20

23 בית רזניקוב, 1925 בניין לשימור עם הגבלות מחמירות

32

36 / גרוזנברג 8

29 / נחלת בנימין 30

בית נריה אריה אליוביץ 1935

רחוב נחלת בנימין

38

40 חניון - החוזות החוף, 30 מקומות חניה

ע"פ תב"ע 3486 (הסדרך דרך רחוב קלישר) - המגרש מיועד להקמת מבנה משרדים

וקומת הקרקע מיועדת לשימושים ציבוריים

42 בניין לשימור

44 בניין לשימור

הוגשה בקשה לתוספת בניה / תוספת קומות

46 הוגשה בקשה לתוספת בניה / תוספת קומות