פרויקט קלישר 1

תכנון: אדום אדריכלים

רחוב קלישר 1