צילומי לילה

קלישר 17

פסל מאיר דיזנגוף, שדרות רוטשילד

פסל מאיר דיזנגוף, שדרות רוטשילד

בית דיזנגוף, שדרות רוטשילד

הרצל / רוטשילד

קלישר ' נחלת בנימין