מוהליבר 23, בית יהודה מגידוביץ

האדריכל יהודה מגידוביץ' שימש בשנים 1930-1923 כמהנדס העיר הראשון ותרומתו לתל אביב באותן השנים היתה מכרעת. במשך עשרות שנים הוא תכנן בתים רבים בעיר. ולמעשה, הוא האדריכל הכי מזוהה עם הסגנון האקלקטי שהיה נפוץ אז. בתחילת שנות השלושים נכנע מגידוביץ' לצו האופנה והחל לתכנן בתים בסגנון הבינלאומי, לפי דרישת לקוחותיו.

את ביתו הפרטי בנה מגידוביץ' ברחוב מוהליבר 23 על מגרש שנרכש מהיווני איסטריאדיס. תערוכה קבועה ובה מודלים של בתי מגידוביץ' בתל אביב מוצגת במגדל שלום. להכרות קרובה עם עבודותיו, מומלץ הספר אדריכל י. מגידוביץ', מאת גלעד דובשני (בהוצאת משרד הביטחון 1993). מצערת העובדה כי לא טרחו קברניטי העיר להנציח את מגידוביץ' בקריאת רחוב על שמו.

הטקסט מתוך תל אביב 100

דצמבר 2012

שלט הקרמיקהה מקורי של בצלאל נעקר

בית יהודה מגידוביץ. המבנה אינו נכלל ברשימת המבנים לשימור

יהודה מגידוביץ בחצר ביתו ברח' מוהבליר 23

מתוך י.מגידוביץ מאת גלעד דובשני

פרטים נוספים

מעל הכניסה הראשית למבנה מתנוסס שלט קרמיקה מקורי של בצלאל

השרטוט המקורי של חזית הבניין

ע"פ הכתוב, שם השכונה בה נמצא המגרש נקרא "שכונת הבונה"

שרטוט חזית צדדית