פרויקט מתחם הכובשים 56-68

מטרת התכנית:

- ביטול הרחבת זכות הדרך ברחוב דניאל,

- קביעת מגרש ציבורי בייעוד משולב

- קביעת זכויות הבנייה ושינוי קוי בניין

הדמיית הבינוי במתחם הכובשים