אדריכל יוסף ברלין

בית יוסף רובינשטיין, סמטת שפ"ר 7, 1925

לעמוד המעודכן באתר "פרויקט תל אביב"


:פרויקטים של יוסף ברלין בשכונת כרם ישראל

 

 

פרויקטים של יוסף ברלין בתל אביב: 

 

מקור: גלעד דובשני, "יוסף ברלין ארכיטקט", הוצאת בנין ודיור, 2004

בית הורביץ, סימטת שפ"ר 10, 1925

בית יעקב רובינשטיין, התבור 40 / סמטת שפ"ר 4, 1925

בית בעהם, גרוזנברג 6 / השחר 1, 1936-1937