פרויקט שפ"ר 3

תכנון: גולדמן אדריכלים

קונסטרוקטור: יעקב גוטמן

אוקטובר 2017

אוגוסט 2016

אפריל 2016

אפריל 2018

שפ"ר 3