רחוב שינקין

תכנית לשידרוג רחוב שינקין

בתחילת 2011 אמור לעבור הרחוב (בקטע שבין אלנבי לרוטשילד) שידרוג משמעותי ע"פ תכנון של משרד אדריכלי הנוף דן צור וליאור וולף.

תהליך התכנון כלל את שיתוף הציבור.

התכנית כוללת:

  • הרחבת המדרכות

  • ריצוף המדרכות והכביש באבנים שיקנו תחושה של מדרחוב

  • חידוש מערכת התאורה

  • חידוש והטמנה בקרקע של מערכת החשמל

  • שיפוץ תשתיות המים והביוב

  • נטיעת עצים בצידי המדרכות

  • הצבת מתקני חניה לאופניים

הדמיה - צור-וולף אדריכלים

בית תמי - מרכז קהילתי 03-5288827/9

הוקם ב-1994 וב-1997 נקרא ע"ש תמי שטיינמץ ז"ל

ב-1998 נפתחה שלוחת הספורט של המרכז ב"מרכז הפיס הקהילתי" ברח' מזא"ה 11

פיקוח: חברת עמ-גר

קשרי קהילה: אמנון אליאן

שיפוץ רחוב שינקין, דצמבר 2012