התבור 19 / יעבץ 16

במקום פעל (עד ינואר 2016) בית כנסת "תורה ותפילה", שנוסד בשנת תר"צ - 1920 ופעם במקור ברחוב התבור 8

יוני 2018

גינת יעבץ-התבור, מאי 2018

מאי 2018

פברואר 2018

ביה"כ עבר לפרויקט "מגדל העיר הלבנה" ובמקומו תוקם גינה ציבורית. | ינואר 2016

יעב"ץ פינת התבור