לפין 20-26

לפין 22 - מצב קיים

הפרויקט החדש שיוקם במקום

תכנית קומה טיפוסית של פרויקט "כוכב נווה צדק"