פרויקט אביב רוטשילד סנטר - רוטשילד 22

יזמים: חברת אביב וקבוצת מגשימים

אדריכל המגדל והאטריום: משה צור אדריכלים

אדריכל שימור "בית בכר": אמנון בר אור אדריכלים

קבלן מבצע: אביב ושות' בע"מ

קונסטרוקטור: רמי בלס מהנדסים

תב"ע: תא/3870

מאי 2015, מבט מרוטשילד

אפריל 2016, מבט מרחוב לילנבלום

פרויקט אביב רוטשילד סנטר

מבט מכיוון רוטשילד פינת נחלת בנימין

מבט מרחוב נחלת בנימין, אפריל 2017

מאי 2015

יועצים נוספים:

פיתוח: חיים כהנוביץ, אדריכל נוף

יועץ איכות סביבה: לשם שפר

מיתוג: פאראזר

אפריל 2014

בית בכר, נחלת בנימין פינת לילנבלום, דצמבר 2013

דצמבר 2013

מרץ 2013, שדרות רוטשילד

בית בכר, מרץ 2013

מבט מפינת הרחובות אלנבי ולילנבלום, פברואר 2013

מבט מרחוב לילנבלום, אוקטובר 2012

מבט מכיוון רחוב לילינבלום, יוני 2012

יוני 2012

מרץ 2012

מרץ 2012

התקדמות הבניה, ינואר 2012

התקדמות הבניה, ינואר 2012

התקדמות הבניה, אוקטובר 2011

התקדמות הבניה, אוגוסט 2011